Kontakt: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. 3-go Maja 42   44-230 Czerwionka - Leszczyny
Poradnia znajduje się w budynku sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach
Strona główna Dodaj do ulubionych Kontakt
Strona główna
O nas
Kadra
Kontakt

 
Oferta wakacyjna
 
Godziny pracy
 
Koncepcja
 
Oferta
 
Harmonogram pracy
 
Formy pomocy
 
Dla rodziców
 
Wydawane opinie
 
Kiedy udać się do logopedy
 
Dokumenty do pobrania
 
Dokumenty
 
Programy EFS
 
Ochrona Danych Osobowych

Twoje konto

Zaloguj się
Login:
Hasło:
 
 
  Nowe konto
  Przypomnij hasłoPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej


Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dn.4.05.2016r.)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dalej zwanym RODO informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą przy ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka – Leszczyny jest Dyrektor PPP mgr Marzena Kulig.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail ppp@powiatrybnicki.pl, tel. 324311267.

3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów Ustawy Prawa Oświatowego z dn.14.12.2016r (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), Ustawy o Systemie Oświaty z dn.7.09.1991r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych z późń. zm. (Dz.U.poz 199 oraz Dz.U.poz. 1647 z dn.25.08.2017) oraz innych rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw.

4. Dane osobowe klientów PPP mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

6. Klienci Poradni mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8.Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa,
a ich podanie przez klienta jest obowiązkowe w celu objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
                             

 

Dokumenty i formularze do pobrania:

Klauzula informacyjna

 

 

 Godziny pracy:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 14.00

W okresie wakacyjnym:
(lipiec - sierpień)
7.00 - 14.00
Sekretariat:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7.00 - 18.00
7.00 - 14.00
7.00 - 18.00
7.00 - 14.00
7.00 - 14.00

Stona główna   |   O nas   |   Kadra   |   Kontakt