Kontakt: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. 3-go Maja 42   44-230 Czerwionka - Leszczyny
Poradnia znajduje się w budynku sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach
Strona główna Dodaj do ulubionych Kontakt
Strona główna
O nas
Kadra
Kontakt

 
Oferta wakacyjna
 
Godziny pracy
 
Koncepcja
 
Oferta
 
Harmonogram pracy
 
Formy pomocy
 
Dla rodziców
 
Wydawane opinie
 
Kiedy udać się do logopedy
 
Dokumenty do pobrania
 
Dokumenty
 
Programy EFS
 
Ochrona Danych Osobowych

Twoje konto

Zaloguj się
Login:
Hasło:
 
 
  Nowe konto
  Przypomnij hasłoPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej


Formy pomocy
FORMY POMOCY OFEROWANE PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W CZERWIONCE – LESZCZYNACH


Poradnia oferuje różnorodne formy pomocy dla następujących odbiorców:


1. Dla  dzieci przedszkolnych i uczniów wszystkich typów szkół Powiatu Rybnickiego:

 • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, oraz badania przesiewowe słuchu. Diagnoza indywidualna z reguły odbywa się na terenie Poradni ( w uzasadnionych przypadkach, z uwagi na stan zdrowia diagnoza może zostać przeprowadzona w domu rodzinnym dziecka). Diagnoza przesiewowa logopedyczna przeprowadzana jest na terenie przedszkoli.

 • terapię indywidualną psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną.

 • terapię grupową dla dzieci : ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,  (na terenie PPP), z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania (na terenie PPP lub na terenie szkoły, w zależności od sytuacji).

 • warsztaty na terenie przedszkoli i szkół dla grup i klas – psychoprofilaktyczne, integracyjne, antystresowe, rozwijające zdolności
  indywidualne dla uczniów zdolnych, zawodoznawcze (dla klas VI SP uczniów gimnazjum i szkół ponadginmazjalnych),  oraz treningi negocjacyjne (dla uczniów klas II i III Gimnazjum).


2. Dla rodziców dzieci przedszkolnych i uczniów:

 • konsultacje indywidualne (przed i po badaniach oraz na prośbę  rodziców),

 • terapię indywidualną rodzin (spotkania odbywają się na terenie PPP, w uzasadnionych przypadkach jest możliwość przeprowadzania terapii w domu rodzinnym),

 • zajęcia psychoedukacyjne, pogadanki, prelekcje, warsztaty (w zależności od potrzeb, tematyka różnorodna, od prawidłowości rozwojowych poprzez specyficzne trudności w uczeniu się  do treningu umiejętności wychowawczych).

 • grupy wsparcia: dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze, dla rodziców dzieci przedszkolnych – zapobieganie zachowaniom agresywnym, dla rodziców dzieci zdolnych, dla rodziców dzieci dyslektycznych - psychoprofilaktyka dysleksji,


3. Dla nauczycieli przedszkoli i szkół:

 • konsultacje indywidualne (na terenie szkół w ramach wizyt terenowych, oraz na terenie PPP),

 • grupy wsparcia: (na terenie PPP) dla nauczycieli dzieci zdolnych, dla  pedagogów  wszystkich szkół Miasta i Gminy, dla  wychowawców klas,

 • szkolenia rad pedagogicznych (na terenie Szkół, tematyka w zależności od potrzeb),

 • treningi: twórczości, umiejętności wychowawczych (na terenie Poradni lub na terenie Szkół).


4. Dla dyrektorów przedszkoli i szkół, oraz wszystkich wyżej wymienionych:

 • interwencje kryzysowe – w sytuacjach kryzysu:  uczeń – nauczyciel, nauczyciel - dyrektor, rodzic – szkoła, oraz rodzinnego.

 • systemową współpracę z różnymi podmiotami na rzecz dziecka ( na wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych) – staramy się całościowo patrzeć na problemy i rozwiązywać je na wszystkich płaszczyznach.

 

 Godziny pracy:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 14.00

W okresie wakacyjnym:
(lipiec - sierpień)
7.00 - 14.00
Sekretariat:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7.00 - 18.00
7.00 - 14.00
7.00 - 18.00
7.00 - 14.00
7.00 - 14.00

Stona główna   |   O nas   |   Kadra   |   Kontakt