Kontakt: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. 3-go Maja 42   44-230 Czerwionka - Leszczyny
Poradnia znajduje się w budynku sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach
Strona główna Dodaj do ulubionych Kontakt
Strona główna
O nas
Kadra
Kontakt

 
Oferta
 
Harmonogram pracy
 
Formy pomocy
 
Dla rodziców
 
Wydawane opinie
 
Kiedy udać się do logopedy
 
Dokumenty do pobrania
 
Dokumenty

Twoje konto

Zaloguj się
Login:
Hasło:
 
 
  Nowe konto
  Przypomnij hasłoPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej


Formy pomocy

 

Oferta PPP

 
FORMY POMOCY OFEROWANE PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W CZERWIONCE – LESZCZYNACH

Poradnia oferuje różnorodne formy pomocy dla następujących odbiorców:


1. Dla  dzieci przedszkolnych i uczniów wszystkich typów szkół Powiatu Rybnickiego:

 • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, oraz badania przesiewowe słuchu. Diagnoza indywidualna z reguły odbywa się na terenie Poradni ( w uzasadnionych przypadkach, z uwagi na stan zdrowia diagnoza może zostać przeprowadzona w domu rodzinnym dziecka). Diagnoza przesiewowa logopedyczna przeprowadzana jest na terenie przedszkoli.

 • terapię indywidualną psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną.

 • terapię grupową dla dzieci : ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,  (na terenie PPP), z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania (na terenie PPP lub na terenie szkoły, w zależności od sytuacji).

 • warsztaty na terenie przedszkoli i szkół dla grup i klas – psychoprofilaktyczne, integracyjne, antystresowe, rozwijające zdolności
  indywidualne dla uczniów zdolnych, zawodoznawcze (dla klas VI SP uczniów gimnazjum i szkół ponadginmazjalnych),  oraz treningi negocjacyjne (dla uczniów klas II i III Gimnazjum).


2. Dla rodziców dzieci przedszkolnych i uczniów:

 • konsultacje indywidualne (przed i po badaniach oraz na prośbę  rodziców),

 • terapię indywidualną rodzin (spotkania odbywają się na terenie PPP, w uzasadnionych przypadkach jest możliwość przeprowadzania terapii w domu rodzinnym),

 • zajęcia psychoedukacyjne, pogadanki, prelekcje, warsztaty (w zależności od potrzeb, tematyka różnorodna, od prawidłowości rozwojowych poprzez specyficzne trudności w uczeniu się  do treningu umiejętności wychowawczych).

 • grupy wsparcia: dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze, dla rodziców dzieci przedszkolnych – zapobieganie zachowaniom agresywnym, dla rodziców dzieci zdolnych, dla rodziców dzieci dyslektycznych - psychoprofilaktyka dysleksji,


3. Dla nauczycieli przedszkoli i szkół:

 • konsultacje indywidualne (na terenie szkół w ramach wizyt terenowych, oraz na terenie PPP),

 • grupy wsparcia: (na terenie PPP) dla nauczycieli dzieci zdolnych, dla  pedagogów  wszystkich szkół Miasta i Gminy, dla  wychowawców klas,

 • szkolenia rad pedagogicznych (na terenie Szkół, tematyka w zależności od potrzeb),

 • treningi: twórczości, umiejętności wychowawczych (na terenie Poradni lub na terenie Szkół).


4. Dla dyrektorów przedszkoli i szkół, oraz wszystkich wyżej wymienionych:

 • interwencje kryzysowe – w sytuacjach kryzysu:  uczeń – nauczyciel, nauczyciel - dyrektor, rodzic – szkoła, oraz rodzinnego.

 • systemową współpracę z różnymi podmiotami na rzecz dziecka ( na wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych) – staramy się całościowo patrzeć na problemy i rozwiązywać je na wszystkich płaszczyznach.

 

 Godziny pracy:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 14.00

W okresie wakacyjnym:
(lipiec - sierpień)
7.00 - 14.00

Stona główna   |   O nas   |   Kadra   |   Kontakt