Kontakt: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. 3-go Maja 42   44-230 Czerwionka - Leszczyny
Poradnia znajduje się w budynku sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach
Strona główna Dodaj do ulubionych Kontakt
Strona główna
O nas
Kadra
Kontakt

 
Oferta
 
Harmonogram pracy
 
Formy pomocy
 
Dla rodziców
 
Wydawane opinie
 
Kiedy udać się do logopedy
 
Dokumenty do pobrania
 
Dokumenty

Twoje konto

Zaloguj się
Login:
Hasło:
 
 
  Nowe konto
  Przypomnij hasłoPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej


Historia

Początek działalności poradnictwa na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – to rok 1983, kiedy to od wiosny tego roku powstała filia Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Knurowie. O uruchomienie filii starał się ówczesny inspektor Oświaty i Wychowania w Czerwionce mgr Marian Faberski. Kierownika filii powołano mgr Marię Grzegorzyca, która organizowała jej funkcjonowanie.

Siedziba mieściła się przez 2 lata na poddaszu Przedszkola nr 6
w Czerwionce. Zatrudnionych było 2 pedagogów i jeden psycholog. Dla mieszkańców Gminy i Miasta korzystanie z usług poradnictwa stało się dostępniejsze i wygodniejsze z uwagi na centralne usytuowanie siedziby. Dojazdy do macierzystej placówki w Knurowie miały miejsce tylko dla rodziców z dziećmi potrzebującymi terapii logopedycznej, a dla pracowników filii na Zespoły Orzekające.

Taka sytuacja trwała przez kolejne 4 lata, kiedy z dniem 1 września 1987r. filię usamodzielniono, jako placówkę należącą do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Czerwionce-Leszczynach.

Siedziba Poradni mieściła się w Leszczynach na placu Matejki (w sąsiednim bloku przy ówczesnej Szkole Podstawowej nr 2). W Poradni zatrudnionych było 5 pracowników pedagogicznych i pracownicy administracyjno-obsługowi.

Początki działalności placówki były trudne z uwagi na problemy
w pozyskiwaniu w tym czasie wykwalifikowanej kadry (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi).

W latach dziewięćdziesiątych w Poradni pracowało 7 pracowników pedagogicznych i lekarz. Wskutek starań dyrektora placówki stan kadry powiększył się z uwagi na stale rosnące zadania poradnictwa i potrzeby dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. W Poradni dodatkowo zatrudniono rehabilitanta w wymiarze ½ etatu, z uwagi na braki specjalistów tego zakresu dla dzieci na terenie Miasta i Gminy.

Placówka w tym czasie była jedyną w województwie, w której pracował rehabilitant dla dzieci i młodzieży.

W 1995 roku Poradnia Wychowawczo-Zawodowa zmieniła nazwę na: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, co pozostaje do dnia dzisiejszego. Od jesieni tego roku placówka pozyskała większy lokal, by w pełni realizować swe zadania i funkcje dla środowiska. Siedziba mieściła się na
II piętrze Klubu Sportowego w Czerwionce, a od października 2006 roku posiada nowe własne pomieszczenie przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwionce. Nowy lokal udało się pozyskać dzięki zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w Rybniku, który inwestycję sfinansował.

Poradnia w trakcie 20 lat samodzielnego funkcjonowania zmieniała przynależność, jeśli chodzi o organy prowadzące, którymi były: ZEAS w Czerwionce-Leszczynach, Kuratorium Oświaty, a od 1 stycznia 1999r. do nadal Starostwo Powiatowe w Rybniku.

W trakcie 20-letniego funkcjonowania naszej placówki pracownicy stale współpracują z instytucjami i stowarzyszeniami na rzecz rodziny i dziecka
(w stowarzyszeniach pełniąc społeczne funkcje).

Od początku działalności pracownicy Poradni pracują w systemie dwu-zmianowym, w celu zabezpieczenia szerszego dostępu dla potrzebujących w godzinach popołudniowych. Regularnie, co tydzień swe zadania wykonują bezpośrednio na terenie podległych placówek oświatowych -
w przedszkolach i szkołach. Wobec rosnących zadań – na przestrzeni lat – pracownicy podejmowali szeroki zakres doskonalenia zawodowego
i poszerzania swoich kwalifikacji, uzyskując dodatkowe specjalizacje oraz kolejne stopnie awansu zawodowego.

W tym czasie odbywały się wizytacje i mierzenia jakości pracy Poradni, które potwierdzały wysoką jakość pracy placówki. Na przełomie tych lat, placówka wrosła w środowisko instytucjonalne o charakterze specjalistycznym w naszej Gminie i Mieście.

W roku jubileuszowym 2007, tj. „XX - lecia istnienia Poradni” placówka jest instytucją nowoczesną, zarówno pod względem lokalowym, wyposażenia w pomoce naukowe, literaturę, sprzęt komputerowy. Przede wszystkim jednak w czynnik ludzki, który stanowi wysoko kwalifikowana kadra, przygotowana do udzielania wszechstronnej pomocy indywidualnej
i grupowej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

 Godziny pracy:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 14.00

W okresie wakacyjnym:
(lipiec - sierpień)
7.00 - 14.00

Stona główna   |   O nas   |   Kadra   |   Kontakt