Kontakt: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. 3-go Maja 42   44-230 Czerwionka - Leszczyny
Poradnia znajduje się w budynku sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach
Strona główna Dodaj do ulubionych Kontakt
Strona główna
O nas
Kadra
Kontakt

 
Oferta wakacyjna
 
Godziny pracy
 
Koncepcja
 
Oferta
 
Harmonogram pracy
 
Formy pomocy
 
Dla rodziców
 
Wydawane opinie
 
Kiedy udać się do logopedy
 
Dokumenty do pobrania
 
Dokumenty
 
Programy EFS
 
Ochrona Danych Osobowych

Twoje konto

Zaloguj się
Login:
Hasło:
 
 
  Nowe konto
  Przypomnij hasłoPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej


Historia

Początek działalności poradnictwa na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – to rok 1983, kiedy to od wiosny tego roku powstała filia Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Knurowie. O uruchomienie filii starał się ówczesny inspektor Oświaty i Wychowania w Czerwionce mgr Marian Faberski. Kierownika filii powołano mgr Marię Grzegorzyca, która organizowała jej funkcjonowanie.

Siedziba mieściła się przez 2 lata na poddaszu Przedszkola nr 6
w Czerwionce. Zatrudnionych było 2 pedagogów i jeden psycholog. Dla mieszkańców Gminy i Miasta korzystanie z usług poradnictwa stało się dostępniejsze i wygodniejsze z uwagi na centralne usytuowanie siedziby. Dojazdy do macierzystej placówki w Knurowie miały miejsce tylko dla rodziców z dziećmi potrzebującymi terapii logopedycznej, a dla pracowników filii na Zespoły Orzekające.

Taka sytuacja trwała przez kolejne 4 lata, kiedy z dniem 1 września 1987r. filię usamodzielniono, jako placówkę należącą do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Czerwionce-Leszczynach.

Siedziba Poradni mieściła się w Leszczynach na placu Matejki (w sąsiednim bloku przy ówczesnej Szkole Podstawowej nr 2). W Poradni zatrudnionych było 5 pracowników pedagogicznych i pracownicy administracyjno-obsługowi.

Początki działalności placówki były trudne z uwagi na problemy
w pozyskiwaniu w tym czasie wykwalifikowanej kadry (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi).

W latach dziewięćdziesiątych w Poradni pracowało 7 pracowników pedagogicznych i lekarz. Wskutek starań dyrektora placówki stan kadry powiększył się z uwagi na stale rosnące zadania poradnictwa i potrzeby dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. W Poradni dodatkowo zatrudniono rehabilitanta w wymiarze ½ etatu, z uwagi na braki specjalistów tego zakresu dla dzieci na terenie Miasta i Gminy.

Placówka w tym czasie była jedyną w województwie, w której pracował rehabilitant dla dzieci i młodzieży.

W 1995 roku Poradnia Wychowawczo-Zawodowa zmieniła nazwę na: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, co pozostaje do dnia dzisiejszego. Od jesieni tego roku placówka pozyskała większy lokal, by w pełni realizować swe zadania i funkcje dla środowiska. Siedziba mieściła się na
II piętrze Klubu Sportowego w Czerwionce, a od października 2006 roku posiada nowe własne pomieszczenie przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwionce. Nowy lokal udało się pozyskać dzięki zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w Rybniku, który inwestycję sfinansował.

Poradnia w trakcie 20 lat samodzielnego funkcjonowania zmieniała przynależność, jeśli chodzi o organy prowadzące, którymi były: ZEAS w Czerwionce-Leszczynach, Kuratorium Oświaty, a od 1 stycznia 1999r. do nadal Starostwo Powiatowe w Rybniku.

W trakcie 20-letniego funkcjonowania naszej placówki pracownicy stale współpracują z instytucjami i stowarzyszeniami na rzecz rodziny i dziecka
(w stowarzyszeniach pełniąc społeczne funkcje).

Od początku działalności pracownicy Poradni pracują w systemie dwu-zmianowym, w celu zabezpieczenia szerszego dostępu dla potrzebujących w godzinach popołudniowych. Regularnie, co tydzień swe zadania wykonują bezpośrednio na terenie podległych placówek oświatowych -
w przedszkolach i szkołach. Wobec rosnących zadań – na przestrzeni lat – pracownicy podejmowali szeroki zakres doskonalenia zawodowego
i poszerzania swoich kwalifikacji, uzyskując dodatkowe specjalizacje oraz kolejne stopnie awansu zawodowego.

W tym czasie odbywały się wizytacje i mierzenia jakości pracy Poradni, które potwierdzały wysoką jakość pracy placówki. Na przełomie tych lat, placówka wrosła w środowisko instytucjonalne o charakterze specjalistycznym w naszej Gminie i Mieście.

W roku jubileuszowym 2007, tj. „XX - lecia istnienia Poradni” placówka jest instytucją nowoczesną, zarówno pod względem lokalowym, wyposażenia w pomoce naukowe, literaturę, sprzęt komputerowy. Przede wszystkim jednak w czynnik ludzki, który stanowi wysoko kwalifikowana kadra, przygotowana do udzielania wszechstronnej pomocy indywidualnej
i grupowej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

 Godziny pracy:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 14.00

W okresie wakacyjnym:
(lipiec - sierpień)
7.00 - 14.00
Sekretariat:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7.00 - 18.00
7.00 - 14.00
7.00 - 18.00
7.00 - 14.00
7.00 - 14.00

Stona główna   |   O nas   |   Kadra   |   Kontakt