Kontakt: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. 3-go Maja 42   44-230 Czerwionka - Leszczyny
Poradnia znajduje się w budynku sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach
Strona główna Dodaj do ulubionych Kontakt
Strona główna
O nas
Kadra
Kontakt

 
Oferta wakacyjna
 
Godziny pracy
 
Koncepcja
 
Oferta
 
Harmonogram pracy
 
Formy pomocy
 
Dla rodziców
 
Wydawane opinie
 
Kiedy udać się do logopedy
 
Dokumenty do pobrania
 
Dokumenty
 
Programy EFS
 
Ochrona Danych Osobowych

Twoje konto

Zaloguj się
Login:
Hasło:
 
 
  Nowe konto
  Przypomnij hasłoPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej


Zespół orzekający


W Poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje następujące orzeczenia:

  1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i       odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci  upośledzonych w stopniu głębokim. 
  2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Lekarz wydaje zaświadczenie, na którym określa chorobę, czas jej trwania i uzasadnienie potrzeby nauczania indywidualnego – minimalny czas, na jaki może być wydane orzeczenia to 30  dni. Należy podkreślić, iż nauczanie indywidualne powinno być realizowane na terenie  domu rodzinnego , placówki, w której przebywa uczeń lub szkoły. Jednym zaleceń do jego realizacji jest umożliwienie uczniowi choremu systematycznych kontaktów z             rówieśnikami, w ramach uroczystości szkolnych, odwiedzin w domu lub innych.
  3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Podstawą wydania opinii jest diagnoza psychologiczna lub medyczna, konieczne jest również przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli dziecko takie posiada. Poradnia nie realizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, do tychże zadań są wyznaczone inne specjalistyczne placówki, na terenu Miasta i Gminy Czerwionka – Leszczyny – Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 10.

 


Pokój rehabilitacyjny

Orzeczenia te mogą być uchylone, jeżeli zmienią się okoliczności stanowiące podstawę wydania orzeczenia – nastąpi poprawa stanu zdrowia lub zmiany rozwojowe. Wszystkie orzeczenia wydawane są na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych a podstawą jest złożenie do  wniosku  o wydanie orzeczenia niezbędnej dokumentacji.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca (w sytuacjach wyjątkowych w inny dzień).

 

 Godziny pracy:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 14.00

W okresie wakacyjnym:
(lipiec - sierpień)
7.00 - 14.00
Sekretariat:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7.00 - 18.00
7.00 - 14.00
7.00 - 18.00
7.00 - 14.00
7.00 - 14.00

Stona główna   |   O nas   |   Kadra   |   Kontakt