Kontakt: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. 3-go Maja 42   44-230 Czerwionka - Leszczyny
Poradnia znajduje się w budynku sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach
Strona główna Dodaj do ulubionych Kontakt
Strona główna
O nas
Kadra
Kontakt

 
Oferta
 
Harmonogram pracy
 
Formy pomocy
 
Dla rodziców
 
Wydawane opinie
 
Kiedy udać się do logopedy
 
Dokumenty do pobrania
 
Dokumenty

Twoje konto

Zaloguj się
Login:
Hasło:
 
 
  Nowe konto
  Przypomnij hasłoPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej


Zespół orzekający


W Poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje następujące orzeczenia:

  1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i       odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci  upośledzonych w stopniu głębokim. 
  2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Lekarz wydaje zaświadczenie, na którym określa chorobę, czas jej trwania i uzasadnienie potrzeby nauczania indywidualnego – minimalny czas, na jaki może być wydane orzeczenia to 30  dni. Należy podkreślić, iż nauczanie indywidualne powinno być realizowane na terenie  domu rodzinnego , placówki, w której przebywa uczeń lub szkoły. Jednym zaleceń do jego realizacji jest umożliwienie uczniowi choremu systematycznych kontaktów z             rówieśnikami, w ramach uroczystości szkolnych, odwiedzin w domu lub innych.
  3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Podstawą wydania opinii jest diagnoza psychologiczna lub medyczna, konieczne jest również przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli dziecko takie posiada. Poradnia nie realizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, do tychże zadań są wyznaczone inne specjalistyczne placówki, na terenu Miasta i Gminy Czerwionka – Leszczyny – Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 10.

 


Pokój rehabilitacyjny

Orzeczenia te mogą być uchylone, jeżeli zmienią się okoliczności stanowiące podstawę wydania orzeczenia – nastąpi poprawa stanu zdrowia lub zmiany rozwojowe. Wszystkie orzeczenia wydawane są na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych a podstawą jest złożenie do  wniosku  o wydanie orzeczenia niezbędnej dokumentacji.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca (w sytuacjach wyjątkowych w inny dzień).

 

 Godziny pracy:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 14.00

W okresie wakacyjnym:
(lipiec - sierpień)
7.00 - 14.00

Stona główna   |   O nas   |   Kadra   |   Kontakt